بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 562536
تعداد بازديد کنندگان سايت: 67830547 تعداد بازديد زيرپورتال: 856371 اين زيرپورتال امروز: 176 سایت در امروز: 2958 اين صفحه امروز: 9 دريافت RSS در امروز: 159 دريافت RSS صفحه: 0
آگهي استخدامآگهي استخدام
آگهي استخدامآگهي استخدام
1391/10/17 يكشنبه
آگهي استخدام
اداره كل دامپزشكي استان مازندران افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي ، تخصصي ، مصاحبه و گزينش به صورت پيماني استخدام مي نمايد

((آگهي استخدام پيماني((

اداره كل دامپزشكي استان مازندران براي تامين نيروي انساني خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحانات عمومي و تخصصي براي بكار گيري افراد در دستگاههاي اجرايي و از محل مجوز استخدامي شماره  4550/110/ د م مورخ 21/12/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد 44  نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي ، تخصصي ، مصاحبه و گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي نمايد .

رديف

دستگاه استخدام كننده

عنوان رشته شغلي

شرايط احراز رشته تحصيلي

تعداد مورد نياز

جنسيت

شهرستان

1

مرد

زن

اداره كل دامپزشكي استان مازندران

كارشناس مبارزه با بيماريها(1)

دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري در رشته تحصيلي دامپزشكي

3

*

*

بهشهر نكا- گلوگاه - هر كدام

يك نفر

كارشناس مبارزه با بيماريها(2)

دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري در رشته تحصيلي دامپزشكي

8

*

-

بهشهر نكا نور گلوگاه هر

كدام يك نفر -سوادكوه (2نفر) نوشهر (2نفر)

 

كاردان دامپزشكي

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته تحصيلي دامپزشكي

1

*

*

نكا

كاردان دامپزشكي

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته تحصيلي دامپزشكي

31

*

-

بابل بهشهر رامسر هر كدام

يك نفر

آمل (5) نفر ) بابلسر (2نفر)

سوادكوه (3نفر) تنكابن (2نفر)

نوشهر (4نفر) نور(3نفر)

جويبار (5نفر) گلوگاه (4نفر)

كارشناس تحليل گر سيستم

دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس دريكي از رشته هاي مهندسي كامپيوتر

گرايش(نرم افزار- سخت افزار)، انفورماتيك ، مهندسي سيستم ،كاربرد كامپيوتروآناليزسيستم ،

IT مهندسي ، IT مديريت

 

1

*

*

جويبار

 

شرايط عمومي استخدام:

1- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.

2-  تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.

3- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم از خدمت ( ويژه برادران).

4-  نداشتن اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و سابقه محكوميت جزايي موثر

5-  داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند.

6-  نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني

7-  داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي ، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي و يا بازنشسته و بازخريد خدمت باشد.

8- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

شرايط اختصاصي استخدام:

1-  دارا بودن حداقل سن 20 سال تمام و حداكثرسن 40 سال تا آخرين روز مهلت ارسال مدارك مي باشد.

تبصره : موارد زير به شرط تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل  از تاريخ ( از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل

2- افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقود الاثرها ، جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند شامل ( همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ) تا ميزان5

سال

3-  آزادگان ، فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان (50 درصد و بالاتر)و فرزندان آزادگاني كه كه حداقل داراي پنج سال سابقه اسارت هستند از شرط حدكثر سن معاف مي

باشند.

4- داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در دستگاههاي دولتي از تاريخ 22/11/1357  به خدمت اشتغال دارند به ميزان خدمت غير رسمي آنها

مدارك مورد نياز :

1- برگ درخواست شغل ( با دقت و خوانا تكميل شود و هر متقاضي فقط ميتواند يك رشته شغلي را در يكي از دستگاههاي فوق انتخاب نمايد)

2-  تصوير آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي

3-  تصوير صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضيحات تصوير صفحه آخر)

4- تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دايم (ويژه برادران ) تاريخ كارت پايان خدمت يا معافيت بايد قبل از آخرين روز ارسال مدارك باشد.

5-  دو قطعه عكس 4*3 جديد تمام رخ پشت نويسي شده

6- رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 60000 ريال به حساب 98054 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمون هاي عمومي و تخصصي داوطلبان استخدام ( ايثارگران از پرداخت 50 درصد مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از پرداخت هزينه معاف مي باشند (

7- مدارك دال بر ايثارگري ، معلوليت عادي حسب مورد از مراجع ذيربط جهت استفاده از اولويت هاي قانوني

8-  مدارك دال بر بومي بودن

تذكر مهم : داوطلبان مي بايست در زمان ثبت نام كليه مدارك فوق را بصورت كامل ارسال نمايند . در صورت ناقص بودن مدارك ارسالي دستگاه استخدام كننده

هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام

متقاضيان واجد شرايط مدارك لازم را به ترتيب ذكر شده در پاكت ( A4) قرار داده و حداكثر تا تاريخ24/10/1391 با پست سفارشي به آدرس ساري بلوار پاسداران بالاتر از بيمارستان نيمه شعبان اداره كل دامپزشكي استان مازندران ارسال نمايند.

تذكر مهم :

كليه داوطلباني كه تا تاريخ 5/4/1391و براساس اين آگهي ثبت نام نموده و مدارك درخواستي را بصورت كامل اين اداره كل ارسال نموده اند ثبت نام آنان به قوت خود باقي است و نياز به ثبت نام مجدد ندارند .

تبصره : به مدارك ناقص و مداركي كه بعد از پايان مهلت ثبت نام به پست تحويل يا از هر طريق ديگري ارسال نمايند ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالي و وجوه

پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.( ملاك تاريخ ارسال مدارك ، رسيد پستي مي باشد)

زمان توزيع كارت

نحوه و مكان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي متعاقبا از طريق همين سايت اطلاع رساني خواهد شد . زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

آزمون توانمنديهاي عمومي شامل : زبان وادبيات فارسي ، زبان انگليسي عمومي ، رياضي و آمار مقدماتي ، فن آوري اطلاعات ، معارف اسلامي ، اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني

قانوني كه به تعداد 100 سئوال چهار گزينه اي ) بدون اعمال نمره منفي ( طراحي خواهد شد.

آزمون تخصصي شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي باشد

تبصره : اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سئوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع مي شود.

تذكرات :

1- (30% ) درصد سهميه تخصيص يافته بر اساس قانون اصلاح بند ) ماده  (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به ايثارگران مشمول بند مذكور تخصيص مي يابد

تبصره 1 : حد اقل(25%) درصد سهميه استخدامي مختص فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر ، فرزندان آزادگان بالاي يك سال اسارت معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران مي باشد كه سهميه آنها در اختيار دستگاههاي مربوطه قرار گرفته است .

تبصره 2 : پنج (5%) درصد سهميه استخدامي نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير(25%)درصد و آزادگان زير يك سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دارد.مشمولين اين بند بر اساس آگهي استخدامي درآزمون شركت نموده و در بين خود رقابت خواهند كرد.

2-  معلولين عادي بومي به شرط كسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از 3 درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.

3- صد درصد سهميه استخدامي به داوطلبان بومي استان تعلق دارد.

ضمناً داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند:

الف ) محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي ( استان ( مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد .

ب ( حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي ) ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه ( را در محل جغرافيايي ) استان ( مورد تقاضا براي استخدام سپري كرده باشد.

ج(فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها ( اعم از ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان) با محل مورد تقاضا( استان ) يكي باشد نيز بومي

تلقي مي شوند.

توجه :داوطلبان موضوع اين بند مي بايست مدارك لازم را به همراه ساير مدارك مورد نياز ارسال دارند.

4-  انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي) 60درصد كل نمره آزمون) را كسب كرده اند به ترتيب بالاترين نمر ات آزمون تخصصي انجام خواهد شد.

5-  كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمنديهاي عمومي صرفاً به منزله تاييد صلاحيت عمومي و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد.

6-  كاركنان غير رسمي و همچنين نيروهاي شركتي دستگاه استخدام كننده به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از ( 2 درصد ) و حداكثر ( 20 درصد (كل امتياز در هر يك از مراحل آزمون استخدامي به صورت جداگانه برخوردار خواهند بود.

7- اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غير رسمي دستگاه استخدام كننده ، داوطلبان بومي و شاغلين غير رسمي بومي مناطق محروم و دور افتاده براي

همان مناطق خواهد بود .

8- به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر و بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و ه مچنين مدارك

معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش و آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند )ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9-  مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون ( حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه ) بايستي به تاييد سازمان مركزي دانشگاه مزبوربرسد.

10- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل

امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه و يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در

صورت صدور حكم استخدامي ، حكم مزبور لغو و بلااثر مي گردد .

11-       انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل مصاحبه و گزينش صورت خواهد گرفت.

 

در اين قسمت چيزي ننويسيد     برگ درخواست شغل از………....(نام دستگاه )

 

 


محل الصاق عكس

 

 


1- نام خانوادگي:

2- نام :

3- نام پدر:

4- جنس    1-  مرد             2-زن

5- تاريخ تولد : روز ............ماه............. سال

6- محل تولد : استان :            شهرستان :

7- شماره شناسنامه:

8- كد ملي:

9- محل صدور شناسنامه:

10- دين                          : مذهب:

11-وضعيت تاهل: 1- متاهل              2- مجرد

12- وضعيت نظام وظيفه ) ويژه اقايان ) 1- داراي كارت پايان خدمت                    2- -معافيت قانوني دايم

13- وضعيت ايثارگري :

-1 جانباز              درصد جانبازي (   ......)     2- آزاد ه             3- - فرزند شهيد              4-  همسر شهيد

5-  همسرو فرزند جانباز 25 % و بالاتر

6-  فرزند و همسر آزاده بالاي يك سال اسارت

7- رزمنده با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبان در جبهه

8-  همسر و فرزند رزمنده با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه

9-  فرزند آزادگان زير 3 سال اسارت

10-  خواهر و برادر شهيد

14- ساير موارد : معلولين عادي                   افراد بومي                  شاغلين غير رسمي مناطق محروم

شاغلين غير رسمي و شركت پيمانكاري طرف قرار داد ..........(  نام دستگاه استخدام كننده )

15- آخرين مدرك تحصيلي : فوق ديپلم                ليسانس                      فوق ليسانس                       دكتري

16- رشته تحصيلي :

گرايش تحصيلي :                          معدل:

17- دانشگاه محل تحصيل:

استان محل تحصيل:

18- تاريخ اخذ آخرين مدرك:  ............./............../......13

19-  شغل مورد درخواست ).................................... (فقط يك شغل(

20-  محل جغرافيايي مورد تقاضا ) فقط يك محل  ..........................(.

21- نشاني كامل : محل سكونت استان         شهرستان          خيابان           كوچه

پلاك         كد پستي          شماره تلفن: تلفن ثابت و كد                                : تلفن همراه:

22- شماره تلفن براي تماس ضروري:

اينجانب .......................................... متقاضي شركت در آزمون استخدامي ................................متن آگهي مربوطه را به دقت مطالعه و سپس تقاضاي فوق را تكميل نموده ام و مسئوليت صحت كليه مندرجات آن را به عهده مي گيرم . در صورت اثبات خلاف اظهارات اينجانب در هر مقطع زماني ( قبل و بعد از اشتغال ) هر گونه حقي را براي استخدام در آن دستگاه از خود سلب نمايم .

 

23-  تاريخ تنظيم فرم :

امضاء و اثر انگشت متقاضي

متقاضي

 

 

منبع: روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان مازندران

بيشتر
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است