عامل بيماري يك باكتري گرم منفي و ميله اي شكل به نام آئروموناس سالمونيسيدا (Aeromonas Salmonicida) است .بيماري ممكن است در هر سني ماهيان را مبتلا سازد ولي در بين ماهيان انگشت قد، شايع تر و خطرناك تر است و اغلب با افزايش درجه حرارت، كم شدن ميزان اكسيژن محلول و جمعيت زياد ماهيان همراه مي شود .بيماري موجب سپتي سمي و خونريزي در عضلات و ساير نقاط بدن ماهي مي گردد و در صورتيكه سرعت پيشرفت آن كند باشد، ممكن است موجب ايجاد كورك يا زخم شود .در سپتي سمي، بزرگ شدن طحال، آسيت و تورم كليه مشاهده مي شود .بيماري به اشكال مختلف فوق حاد، حاد، تحت حاد و مزمن بروز مي كند كه درصد تلفات در هر كدام متفاوت است .راه هاي انتقال بيماري، تماس با ماهي آلوده و تخم هاي آلوده است .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
عامل بيماري باكتري گرم مثبت از رسته استرپتوكوكوس هاست افزايش تراكم جمعيت، پايين بودن كيفيت آب و بالا بودن نيترات در بالا رفتن ميزان مرگ و مير موثر است .در فرم سپتي سمي بيماري خونريزي در باله ها، پوست، احشاء و روده ها ديده مي شود .در سطح بدن ممكن است زخم ايجاد شود . جراحات پوستي اين بيماري در مقايسه با فرونكولوزيس سطحي تر مي باشد .بيماري بصورت افقي منتقل مي گردد .جداسازي باكتري در محيط TSA امكان پذير است .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
عامل بيماري، باكتري يرسينيا روكري (Yersinia ruckeri) است .اين بيماري در سنين مختلف ممكن است بروز كند ولي تلفات در بين بچه ماهيان قزل آلا بيشتر است .افزايش جمعيت ماهي، كاهش آب مزارع، نوسان فصلي ميزان آبدهي در بالا رفتن ميزان مرگ و مير ماهيان مبتلا موثر است .التهاب و تخريب فك ها و سقف دهان ديده مي شوند .ماهيان بيمار ابتدا بي حال شده و به رنگ تيره در مي آيند و قرمزي در دهان و سرپوش آبشش، ساقه دمي و پايه باله ها مشاهده مي گردد .در بافت چربي بدن و قسمت انتهاي روده خونريزي وجود دارد .راه هاي انتقال بيماري تماس با ماهي آلوده، راه خوراكي، زخم هاي جلدي و انگل هاي خارجي است .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
 
يك بيماري نكروز عفوني مراكز خونساز ماهيان سردآبي و آزاد ماهيان مي باشد كه توسط رابدوويروس ايجاد مي شود و با درصد مرگ و مير بالا در بچه ماهيان نورس (Juvenile) همراه است كه بطور عمده در محدوده دماي بين 10-12 C سانتي گراد اين اتفاق مي افتد .علائم كلينيكي اين بيماري شامل آسيت، اگزوفتالمي تيرگي ناحيه خلفي بدن، پتشي و خونريزي در احشاء و چربي هاي صفاقي و نيز مشاهده كست مدفوعي آويزان (نسبتاً سفت) از مخرج بوده و انتقال عامل بيماري بصورت افقي و عمودي (تخم گذار) مي باشد .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
پيوند ها ي وي‍ژه
عامل بيماري يك باكتري گرم منفي و ميله اي شكل به نام آئروموناس سالمونيسيدا (Aeromonas Salmonicida) است .بيماري ممكن است در هر سني ماهيان را مبتلا سازد ولي در بين ماهيان انگشت قد، شايع تر و خطرناك تر است و اغلب با افزايش درجه حرارت، كم شدن ميزان اكسيژن محلول و جمعيت زياد ماهيان همراه مي شود .بيماري موجب سپتي سمي و خونريزي در عضلات و ساير نقاط بدن ماهي مي گردد و در صورتيكه سرعت پيشرفت آن كند باشد، ممكن است موجب ايجاد كورك يا زخم شود .در سپتي سمي، بزرگ شدن طحال، آسيت و تورم كليه مشاهده مي شود .بيماري به اشكال مختلف فوق حاد، حاد، تحت حاد و مزمن بروز مي كند كه درصد تلفات در هر كدام متفاوت است .راه هاي انتقال بيماري، تماس با ماهي آلوده و تخم هاي آلوده است .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
عامل بيماري باكتري گرم مثبت از رسته استرپتوكوكوس هاست افزايش تراكم جمعيت، پايين بودن كيفيت آب و بالا بودن نيترات در بالا رفتن ميزان مرگ و مير موثر است .در فرم سپتي سمي بيماري خونريزي در باله ها، پوست، احشاء و روده ها ديده مي شود .در سطح بدن ممكن است زخم ايجاد شود . جراحات پوستي اين بيماري در مقايسه با فرونكولوزيس سطحي تر مي باشد .بيماري بصورت افقي منتقل مي گردد .جداسازي باكتري در محيط TSA امكان پذير است .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
عامل بيماري، باكتري يرسينيا روكري (Yersinia ruckeri) است .اين بيماري در سنين مختلف ممكن است بروز كند ولي تلفات در بين بچه ماهيان قزل آلا بيشتر است .افزايش جمعيت ماهي، كاهش آب مزارع، نوسان فصلي ميزان آبدهي در بالا رفتن ميزان مرگ و مير ماهيان مبتلا موثر است .التهاب و تخريب فك ها و سقف دهان ديده مي شوند .ماهيان بيمار ابتدا بي حال شده و به رنگ تيره در مي آيند و قرمزي در دهان و سرپوش آبشش، ساقه دمي و پايه باله ها مشاهده مي گردد .در بافت چربي بدن و قسمت انتهاي روده خونريزي وجود دارد .راه هاي انتقال بيماري تماس با ماهي آلوده، راه خوراكي، زخم هاي جلدي و انگل هاي خارجي است .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
 
يك بيماري نكروز عفوني مراكز خونساز ماهيان سردآبي و آزاد ماهيان مي باشد كه توسط رابدوويروس ايجاد مي شود و با درصد مرگ و مير بالا در بچه ماهيان نورس (Juvenile) همراه است كه بطور عمده در محدوده دماي بين 10-12 C سانتي گراد اين اتفاق مي افتد .علائم كلينيكي اين بيماري شامل آسيت، اگزوفتالمي تيرگي ناحيه خلفي بدن، پتشي و خونريزي در احشاء و چربي هاي صفاقي و نيز مشاهده كست مدفوعي آويزان (نسبتاً سفت) از مخرج بوده و انتقال عامل بيماري بصورت افقي و عمودي (تخم گذار) مي باشد .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 118537
تعداد بازديد کنندگان سايت: 74923276 تعداد بازديد زيرپورتال: 1808012 اين زيرپورتال امروز: 291 سایت در امروز: 11278 اين صفحه امروز: 5
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است