پایان عملیات اجرایی فاز اول برنامه بررسی و مراقبت بیماری های اولویت دار ماهیان دریایی و پرورش ماهی در قفس

پایان عملیات اجرایی فاز اول برنامه بررسی و مراقبت بیماری های اولویت دار ماهیان دریایی و پرورش ماهی در قفس

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دامپزشکی مازندران از اجرای موفقیت آمیز عملیات اجرایی فاز اول برنامه بررسی و مراقبت بیماری های اولویت دار ماهیان دریایی و پرورش ماهی در قفس خبر داد.

بازدید مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذائی سازمان دامپزشکی کشور از استان مازندران

بازدید مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذائی سازمان دامپزشکی کشور از استان مازندران

دکتر برومندفر مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی سازمان دامپزشکی کشور با حضور در مازندران از نحوه اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی در نوروز 1400 بازدید کرد.