لیست اخبار صفحه :1
توصیه ها و هشدار های بهداشتی دامپزشکی جدی گرفته شود
دکتر آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران در سخنرانی پیش از خود نماز جمعه:

توصیه ها و هشدار های بهداشتی دامپزشکی جدی گرفته شود

دکتر آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران در سخنرانی پیش از خود نماز جمعه قائم شهر به رعایت نکات بهداشتی تاکید کرد و از مردم خواست تا توصیه های بهداشتی دامپزشکی را برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های مشترک انسان و دام جدی بگیرند.

احیا سایت ارزیابی واکسن های طیور در مازندران

احیا سایت ارزیابی واکسن های طیور در مازندران

دکتر حقیقی رییس مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور در بازدید از مرکز تشخیص بیماری های طیور دوک گفت: سایت ارزیابی واکسن های طیور مازندران از لحاظ اثربخشی و کارایی آن احیا می شود.

 افزایش انسجام و همکاری بین بخشی در دستور کار قرارگرفت
در نشست مدیرکل دامپزشکی مازندران با اعضای انجمن کلینیسین و داروخانه داران دامپزشکی مطرح شد:

افزایش انسجام و همکاری بین بخشی در دستور کار قرارگرفت

در نشستی که مدیرکل دامپزشکی مازندران با روسا و اعضای انجمن های داروخانه داران و کلینیسین های دامپزشکی صورت گرفت به لزوم افزایش همکاری های بین بخشی تاکید شد

لینک کوتاه