دامپزشکی وظیفه تامین امنیت غذایی را عهده دار است
مدیر کل دامپزشکی مازندران در دیدار با نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

دامپزشکی وظیفه تامین امنیت غذایی را عهده دار است

دکتر محمد حسن گلپایگانی با منصورعلی زارعی کیاپی نماینده مردم شریف شهرستانهای ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

مهمترین وظیفه سازمان دامپزشکی، سیاست گذاری و نظارت بر  اجرای موازین و مقررات امنیت زیستی در اماکن دامی است
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در جلسه شورای هماهنگی مدیران دامپزشکی مازندران:

مهمترین وظیفه سازمان دامپزشکی، سیاست گذاری و نظارت بر  اجرای موازین و مقررات امنیت زیستی در اماکن دامی است

دکتر علی صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور با حضور در استان مازندران در جلسه شورای هماهنگی مدیران دامپزشکی این استان شرکت کرد.