پایان عملیات اجرایی فاز اول برنامه بررسی و مراقبت بیماری های اولویت دار ماهیان دریایی و پرورش ماهی در قفس

پایان عملیات اجرایی فاز اول برنامه بررسی و مراقبت بیماری های اولویت دار ماهیان دریایی و پرورش ماهی در قفس

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دامپزشکی مازندران از اجرای موفقیت آمیز عملیات اجرایی فاز اول برنامه بررسی و مراقبت بیماری های اولویت دار ماهیان دریایی و پرورش ماهی در قفس خبر داد.

پلمپ 2  واحد قصابی در نکاء

پلمپ 2 واحد قصابی در نکاء

رئیس دامپزشکی نکاء از پلمپ 2 واحد قصابی در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در این شهرستان خبر داد.