لیست اخبار صفحه :1
طرح تشدید نظارت های بهداشتی و شرعی بر ذبح دام و توزیع فرآورده های خام دامی ویژه ایام محرم
توسط اداره دامپزشکی شهرستان قائمشهر صورت پذیرفت:

طرح تشدید نظارت های بهداشتی و شرعی بر ذبح دام و توزیع فرآورده های خام دامی ویژه ایام محرم

همزمان با ایام ماه محرم و با توجه به تهیه و توزیع نذورات مردمی از قربانی دامها و افزایش مصرف فرآورده‌های خام دامی به ویژه گوشت در دهه اول این ماه طرح تشدید نظارت های بهداشتی و شرعی در شهرستان قائمشهر انجام شد.

برگزاری اردوی جهادی تخصصی ویژه گرامیداشت هفته بسیج مزین به نام شهید اسفندیار مهری در شهرستان قائمشهر

برگزاری اردوی جهادی تخصصی ویژه گرامیداشت هفته بسیج مزین به نام شهید اسفندیار مهری در شهرستان قائمشهر

به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قائمشهر اردوی جهادی تخصصی دامپزشکی ویژه گرامیداشت هفته بسیج مزین به نام شهید اسفندیار مهری در شهرستان قائمشهر برگزار شد.

لینک کوتاه