• 1401/08/15 - 22:57
  • تعداد بازدید : 1039
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

آگهی مزایده عمومی اداره کل دامپزشکی استان مازندران

اداره کل دامپزشکی مازندران در نظر دارد ملک واقع در شهرستان فریدونکنار روستای حسن آباد جهت بهره برداری و استفاده به عنوان مرکز ترک اعتیاد از طریق آگهی مزایده با شرایط ذیل به اجاره بگذارد. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 21 / 08 / 1401 لغایت 01 / 09 / 1401 به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند. مقتضی است قیمت پیشنهادی خود را با رعایت قوانین و مقررات جاری و مفاد آگهی به همراه اسناد مزایده و سایر مشخصات و ضمائم درخواستی حداکثر تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 21 / 08 / 1401 در سامانه مذکور بارگذاری نمایید. در ضمن پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مزایده) را باید علاوه بر بارگذاری در سامانه، بصورت فیزیکی به دبیرخانه اداره کل دامپزشکی مازندران واقع در ساری، میدان امام بلوار پاسداران، روبروی شرکت شهرک های صنعتی تحویل و رسید اخذ نمایند.

موضوع مزایده:

1-    اجاره یک دستگاه ساختمان  به مساحت تقریبی عرصه 403 متر مربع و مستحدثات آن 120 متر مربع واقع در شهرستان فریدونکنار روستای حسن آباد

مدت زمان اجاره این ملک به مدت یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

2-    محل و تاریخ بازگشایی:

پاکت ها در ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه تاریخ 02 / 09 / 1401 به آدرس ساری، بلوار پاسداران، روبروی شرکت شهرک های صنعتی، اداره کل دامپزشکی مازندران بازگشایی و قرائت می شود.

3-    بر اساس قیمت کارشناسی انجام شده پایه ملک مورد نظر به شرح ذیل می باشد :

قیمت پایه  اجاره بها براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری یک دستگاه ساختمان به مساحت تقریبی عرصه 403 متر مربع و مستحدثات آن واقع در شهرستان فریدونکنار روستای حسن آباد  به مبلغ 15،000،000 ریال و سالیانه به مبلغ 180،000،000 ریال .

4-    سپرده شرکت در مزایده اجاره ملک مورد نظر بشرح ذیل می باشد:

پیشنهاد دهندگان جهت شرکت در مزایده ملک مذکور می بایست مبلغ 9،000،000 ریال را به عنوان ضمانتنامه شرکت در مزایده تحت ضمانتنامه بانکی تهیه و تحویل این اداره کل نمایند. لازم به ذکر است مدت اعتبار تضمین ارائه شده حداقل سه ماه می باشد .

5-    مطابق مکاتبات صورت گرفته با اداره کل بهزیستی مازندران مکان فوق جهت بهره برداری بابت مرکز ترک اعتیاد اجاره داده خواهد شد و متقاضیان مزایده باید مجوزهای لازم مربوط به تاسیس و راه اندازی مراکز ترک اعتیاد را (طی پاکت ب) ارائه نمایند.

6-      کلیه هزینه های مربوط به تجهیز و نگهداری اعم از تعمیرات اساسی (ناظر به ابنیه و سازه از قبیل نصب درب و پنجره و غیره ) و جزئی (تعمیرات ضروری برای کمال انتفاع ) مکان فوق به عهده مستأجر بوده مستاجر هنگام تخلیه نمیتواند هزینه های مذکور را از مؤجر مطالبه نماید.

7-      اداره کل دامپزشکی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

8-      عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی می باشد.

9-      برنده مزایده می بایست در هنگام عقد قرارداد تعداد 12 فقره چک  از بابت اجاره ماهیانه به مبلغ مندرج در برگه پیشنهاد قیمت خود به امور مالی اداره کل دامپزشکی مازندران تحویل نماید .

  • گروه خبری : اخبار شهرستان ها,شهرستان گلوگاه,شهرستان بهشهر ,شهرستان نکا,شهرستان ساری - میاندرود,شهرستان جویبار,شهذستان سیمرغ,شهرستان قائمشهر,شهرستان سوادکوه شمالی,شهرستان سوادکوه,شهرستان بابل ,شهرستان آمل,شهرستان بابلسر - فریدونکنار,شهرستان محمودآباد ,شهرستان نور,شهرستان نوشهر,شهرستان چالوس - کلاردشت,شهرستان تنکابن - عباس آباد ,شهرستان رامسر ,اخبار اسلایدر
  • کد خبر : 292176
کلمات کلیدی
mazandaran ostan

mazandaran ostan

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

لینک کوتاه