اخبار و رویدادهای اداره کل دامپزشکی مازندران را در صفحات رسمی ما دنبال کنید:

���� آدرس کانال پیام رسانه ایتا

https://eitaa.com/mazivo  ����

���� آدرس کانال پیام رسان بله

https://ble.ir/mazivo  ����

✍  روابط عمومی اداره کل دامپزشکی مازندران

لیست اخبار صفحه :1
    لینک کوتاه