محمدحسن گلپایگانی

مدیرکل دامپزشکی استان مازندران محمدحسن گلپایگانی

تحصیلات : دکترای عمومی دامپزشکی

شماره تماس : 011-33342395

آدرس : ساری- بلوار پاسداران- اداره کل دامپزشکی استان مازندران